Home Gemeente Diensten en samenkomsten

Beste gemeenteleden en bezoekers,

Ongetwijfeld zijn jullie op de hoogte van recente maatregelen die door onze regering werden genomen in verband met het coronavirus of ­covid-19.

Na het ontvangen van dringend advies vanuit de Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken, zien wij ons verplicht om tot nader order alle erediensten, Bijbelstudies, huisgroepen en bidstonden op te schorten.

Wij zoeken naar alternatieve manieren om via andere technische/digitale manieren onze gemeente van dienst te zijn. Van zodra we dit verder hebben uitgewerkt zullen wij jullie hiervan op de hoogte brengen.

Tijdens deze periode blijven we beschikbaar voor pastorale hulp met toepassing van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Wij danken u voor jullie begrip en wensen jullie Gods zegen en bescherming toe.

Leo Maeckelberghe en het oudstenteam.

 
Nederlands - nl-NL
Zoek een artikel
CB Login